Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Tło nagłówka BIP-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej
Logo BIP Gminy PoczesnaLogo BIP Gminy Poczesna

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie


Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji i pomocy.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Poczesna
Tel. 34 326 30 28
w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej

I. Informacje ogólne
Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, które współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz możliwości instytucji, które reprezentują, zapewniają skuteczne reagowanie na doniesienia o jakiejkolwiek formie przemocy.
Od lutego 2012 r. na terenie Gminy Poczesna funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny powołany zarządzeniem Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.80.2012.MG, mający swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poczesnej. W jego skład wchodzą pracownicy socjalni, pedagog szkolny, psycholog szkolny, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Poczesnej, pielęgniarka szkolna, terapeutka ds. uzależnień oraz kurator sądowy.
Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

II. Procedura Niebieskiej Karty
Problem przemocy w rodzinie dotyka wszystkie grupy społeczne, dotyczyć może każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, czy status społeczny. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka. Przemoc powoduje skutki w wielu aspektach życia człowieka – rozpadają się więzi społeczne, pojawia się coraz więcej zachowań autodestrukcyjnych, związanych choćby z uzależnieniami.
Niebieska Karta nie jest sankcją wymierzoną przeciw komukolwiek! Nie służy do wymierzania sprawiedliwości, nie jest środkiem karnym, egzekucyjnym ani represyjnym. Nie ma też pełnić roli sankcji moralnej ani towarzyskiej. Niebieska Karta nie zastępuje społecznego obowiązku zawiadomienia o popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu (art.304 kpk). Niebieska Karta nie jest instrumentem jedynym, ani też gwarantującym skuteczność interwencji - ale bardzo ważnym w procesie pomagania. Służy do dokumentowania przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny.

III. Ważne informacje:

Rejestr zmian
Wytworzył informację:GOPS w Poczesna
Za treść odpowiada:GOPS w Poczesnej
Data wytworzenia informacji:2021-05-09 19:11:39
 
Wprowadził do BIP:GOPS w Poczesnej
Data udostępnienia w BIP:2021-05-09 19:11:39
 
Ostatnio modyfikowałGOPS w Poczesnej
Data ostatniej modyfikacji2021-05-09 19:12:05
Data edycjiEdytował
2021-05-09 19:12:05GOPS w Poczesnej
Komentarz zmian:aktualizacja danych